© Newcon Energy Deutschland GmbH
 
ŚWIADCZENIA | EKSPLOATACJA & KONSERWACJA

Gwarancja firmy Newcon Energy.

W ramach umowy serwisowej zajmujemy się nadzorem, konserwacją i eksploatacją instalacji, gwarantując tym samym sprawne działanie instalacji oraz stałą produkcję.

Newcon Energy w ramach gwarancji przez cały okres trwania umowy zapewnia wstępnie zdefiniowany współczynnik wydajności. Gwarancja obejmuje wszystkie zakłócenia, do których dojdzie w trakcie konserwacji, eksploatacji lub nadzoru nad instalacją. W przypadku ich wystąpienia zwracamy Państwu bezzwłocznie wszystkie poniesione w związku z tym koszty. 

Oferta serwisowa obejmuje następujące świadczenia:

- monitoring wydajności
- monitoring bezpieczeństwa
- czyszczenie modułów
- kontrolowanie instalacji
- pomiar ciągu ogniw fotowoltaicznych - analiza termiczna
- 24h-security service
- dzienne raportowanie
- rachunkowość
- monitoring płatności
- księgowość

Nasz pracownik chętnie udzieli Państwu bliższych informacji na temat gwarancji świadczonej przez Newcon Energy
 
german english polish arabic