© Newcon Energy Deutschland GmbH
 
O FIRMIE | SIEDZIBA FIRMY

Kierownictwo

firmy Newcon Energy to dynamiczny, wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów, architektów, specjalistów IT oraz prawników, który specjalizuje się w realizacji wysokiej jakości projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii na całym świecie. Współpracownicy oraz kadra kierownicza firmy Newcon Energy dysponuje fachowym know-how oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów, zarządzaniu jakością oraz wdrażaniu dużych projektów fotowoltaicznych.

Newcon Energy Deutschland GmbH – Prezes Zarządu Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Rexhep Hajdari

Rexep Hajdari jest absolwentem studiów wyższych kierunków Inżynieria Budownictwa Lądowego oraz Inżynieria Ekonomiczna na Uniwersytecie w Bochum. Po ukończeniu studiów przez okres dwóch lat pracuje na stanowisku Doradcy Przedsiębiorstw w jednej z renomowanych firm niemieckich. W roku 2008 rozpoczyna aktywną działalność w branży odnawialnych źródeł energii jako międzynarodowy menager projektu, następnie zarządza działem Total Quality Management niemieckiego wykonawcy generalnego. W roku 2010 obejmuje kierownictwo w spółce Newcon Energy Deutschland GmbH, której staje się udziałowcem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Newcon Energy Italia Srl – Prezes Zarządu Prof. Arch. Mario Voerzio

Prof. Mario Voerzio jest uznanym profesorem Uniwersytetu Turyńskiego, zajmującym się od 2006 również projektowaniem instalacji fotowoltaicznych. Prof. Mario Voerzio specjalizuje się także w bioklimatycznych realizacjach kompleksów mieszkaniowych i biurowych. Pierwsze duże projekty tego typu Prof. Voerzio zrealizował już  w roku 2006 w Ameryce Południowej.

Newcon Energy Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Dipl.-Ing. Wojciech Tesarczyk

Wojciech Tesarczyk jest absolwentem studiów wyższych kierunków Architektura oraz Inżynieria Środowiskowa Fachhochschule w Münster. Od 1996 roku zajmuje się odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną środowiska. Obszarem specjalizacji Wojciecha Tesarczyka są procesy biologiczne i właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów ekosystemów.

 
german english polish arabic