© Newcon Energy Deutschland GmbH
 
O FIRMIE | NEWCON ENERGY

Newcon Energy

to przedsiębiorstwo działające w obszarze odnawialnych źródeł energii na całym świecie, specjalizujące się w projektowaniu, technologii, budowie, konserwacji oraz eksploatacji dużych elektrowni fotowoltaicznych. Ogromne wyzwanie stanowią specyficzne wymagania budowy elektrowni fotowoltaicznych, takie jak regionalne, krajowe, międzynarodowe normy i przepisy oraz względy geologiczne, topograficzne i ekologiczne. To odpowiadające wysokim światowym standardom jakości przedsięwzięcie, przy jednoczesnym uzyskaniu dla Państwa optymalnej jakości do ceny, udaje się dzięki współpracy doświadczonych inżynierów i specjalistów IT, opierających się w swojej pracy na sprawdzonych globalnych koncepcjach.

Utworzenie w marcu 2010 przedsiębiorstwa

stało się fundamentem powstania kolejnych filii na terenie Włoch i Polski. W naszych oddziałach zajmujemy się projektowaniem, opracowywaniem, realizacją oraz kontrolą przemysłowych instalacji fotowoltaicznych na całym świecie. Jednak już w roku 2008 obecni członkowie zarządu firmy Newcon Energy, będący wówczas menagerami projektów oraz kierownikami budowy z powodzeniem zrealizowali i przekazali pierwsze projekty fotowoltaiczne. Zespół nasz dysponuje więc długoletnim, światowym doświadczeniem w realizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 140 MW.

Proces produkcyjny

przedsiębiorstwa Newcon Energy opiera się na jednolitej, wspieranej przez branżę IT koncepcji opracowywania oraz zarządzania projektami. Dzięki maksymalnej standaryzacji oraz wysokiemu stopniu zautomatyzowania zapewniamy jednolitą jakość opracowania oraz realizacji projektów o światowym zasięgu, jak również gwarantujemy kompletną dokumentację projektową wszystkich procesów opracowywania oraz procesów budowlanych. 

Założeniem

naszego przedsiębiorstwa jest budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie całego świata. Elementem składowym tego procesu jest projektowanie, technologia, konserwacja oraz eksploatacja wykonanych instalacji. Wypracowane przez lata doświadczenie w tym zakresie pozwala nam pracować również w bardzo trudnych warunkach realizacji. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z terenem o nachyleniu powyżej 30°, podłożem o niewystarczającej nośności, bądź ekstremalnymi warunkami realizacji budowy, dla każdego projektu posiadamy właściwy i sprawdzony projekt wykonawczy.
Poprzez ciągłe optymalizowanie procesów w celu zredukowania kosztów budowy instalacji, chcemy przyczynić się do upowszechniania się bezpiecznej metody wytwarzania energii na całym świecie.

Dlaczego warto współpracować z firmą Newcon Energy:

> wykwalifikowani inżynierowie z doświadczeniem w pracy na całym świecie
> proces montażu instalacji całkowicie wspierany rozwiązaniami IT
> kompletna dokumentacja - system EPD
> oszczędność kosztów wynikająca z elastycznej struktury firmy
> optymalny stosunek jakości do ceny
> wysoka jakość
> niezależność od producentów
> doświadczenie zdobyte na terenach górzystych, w regionach o nachyleniu powyżej 34°, z podłożem o niewystarczającej nośności
>
ekstremalnymi warunkami realizacji budowy 

 

 
german english polish arabic